Stuart M3A3
Kit: Gaso.line
Konrad Schreier - USA


 

Return